KIRKE- og PRÆSTEBOLIG-UDVALG (KPU)

       

Formand for KPU

Thomas Pedersen

     
Helle Elissabethh Holm      
Lis Drost      
         
AKTIVITETSUDVALG        
Thomas Pedersen      
Lis Drost      
Karin Søjberg Holst      
         
Flemming Fogh Simbold      
SOGNEDAGSUDVALG        
Henrik V Pedersen (tovholder)      
KOMMUNIKATION/PR-UDVALG        
Christine H H Hansen      
Præsterne      
FESTUDVALG        
Karin Furslev      
Thomas Pederseen      
KUNSTUDVALG        
Henrik V Pedersen      
Karin Furslev      
MENIGHEDSPLEJEN

Gitte Greve Larsen (formand)
Hanne Hansen (næstformand)
Karin Furslev (kasserer)
Lene Binderup Hansen (sekretær)
Irene Darket (medlem)
Trude-Maria Petersen (medlem)
Katrine Blinkenberg (præst)