Kirkebogsførende sognepræst
Ib Ehlers Jørgensen

Aprilvej 17, 2860 Søborg
Tlf. 44 94 85 32.
Mobil. 29 44 03 27
E-mail: ijoer@km.dk
Træffes bedst om formiddagen (undtagen mandag).

Sognepræst
Katrine Blinkenberg

Mørkhøjvej 177A, 2860 Søborg
Tlf. 44 94 96 57
Mobil 23 28 01 84
E-mail: akpe@km.dk
Træffes bedst om formiddagen (undtagen mandag).

 

Praktikant hos Ib Ehlers Jørgensen:

Jeg hedder Nanna Katrine og er cand.theol. fra Københavns Universitet. Jeg har i mange år vist, at jeg ønskede at virke som præst og har i løbet af min studietid på universitet involveret mig i sammenhænge, hvor det levede kirke- og trosliv stod i centrum. Jeg har på forskellig vis beskæftiget mig med forholdet mellem tro, kirkeligt fællesskab og kulturelt tilhørsforhold og har to gange valgt at studere en del af min teologiske uddannelse i udlandet; først i Nordtanzania på min bachelor- og senere i Sydindien på min kandidatudannelse. Heraf udspringer også min interesse for og beskæftigelse med religionsdialog og religiøs sameksistens. I januar i år begyndte jeg pastoralseminarieuddannelsen ved Folkekirkens Uddannelses- og Videnscenter.
Privat er jeg mor til en dreng på knap et år og skal giftes med min forlovede, Samuel, til april.

Jeg ser meget frem til at komme i praktik i Mørkhøj kirke og være med til at bidrage til kirkens liv og virke.