Kære Kor i Mørkhøj Kirke
 
Vi skulle efter planen have startet op med korprøver i næste uge, men det er med de gældende restriktioner desværre ikke muligt. Så vi udskyder opstarten af sæsonen lidt endnu.
 
 I hører nærmere så snart der er nyt.
 
Bedste hilsener
 
Korlederne

 

Spirekor med Frida 

Frida Rolskov er korleder for Spirekoret i Mørkhøj kirke. Hun er 24 år gammel og blev sommeren 2019 uddannet som organist og korleder fra Sjællands Kirkemusikskole, og er ansat i Osted Valgmenighed. Frida bor på Nørrebro, hvor hun selv synger med i et klassisk kor.

"Jeg nyder at arbejde med børn, og har før arbejdet som pædagogmedhjælper og lærervikar. Det har der dog ikke været tid til under mit studie, så nu glæder jeg mig til at starte Spirekoret op og bruge onsdag eftermiddag på gulvet til at afprøve en masse nye idéer i praksis".

 

Spirekoret er for børn fra 0.-2. klasse. 
Vi øver hver onsdag kl. 16.00-17.00.

Næste korprøve bliver når det igen er forsvarligt.

 

Vi skal blandt andet synge gode børnesange og årstidssange, rim og remser, og vi skal lave sanglege og danse.

Før korprøven er der kiks kiks og saftevand, så vi får lidt energi, inden vi går i gang.

Det er gratis at være med i koret.  Men der forventes et stabilt fremmøde og at man melder afbud, hvis man ikke kan komme.

Frida kan kontaktes på fridarolskov@gmail.com eller mobil 21140927.