Konfirmandord

Kære konfirmander.

 

Det er tid til, at I skal vælge konfirmandord.

I kan se ordene nedenfor på siden her.

Ordet skal være et, der siger jer noget.

Præsterne læser det for jer til jeres konfirmation, og det ord kan I finde styrke i resten af jeres liv. Derfor skal I vælge med omhu.

Hvis I har ét, der går igen i jeres familie, eller hvis I foretrækker et andet skriftord fra bibelen, end dem, som vi foreslår, så kan I selvfølgelig sagtens vælge det.

 

Rent praktisk, skal I gøre sådan her:

  1. Skriv en mail til Ib (ijoer@km.dk)
  2. I emnefeltet skriver du “Skriftord” og din klasse, fx “8.A.”
  3. I mailen skriver du først dit fulde navn, fx. ”Dennis Emil Larsen”
  4. Derefter skal I skrive skriftordet af som det står nedenfor, eller som I har valgt fra et andet sted i bibelen. Fx ”Kun hos Gud finder min sjæl ro, for mit håb kommer fra ham. Salme 62,6”

 

På den måde bliver det nemmere for os at lave en hilsen til jer.

På forhånd tak

 

Kærlig hilsen konfirmandteamet

 

SKRIFTORD

1. Derved er Guds kærlighed blevet åbenbaret iblandt os: at Gud har sendt sin enbårne søn til verden, for at vi skal leve ved ham. 1 Joh 4,9

 

2. Menneske, du har fået at vide, hvad der er godt, hvad Herren kræver af dig: Du skal handle retfærdigt, vise trofast kærlighed og årvågent vandre med din Gud. Mika 6,8

 

3. Vær udholdende i bøn, våg med bøn og tak. Kol 4,1

 

4. Kast al jeres bekymring på Gud, for han har omsorg for jer. 1 Pet 5,7

 

5. Herren vil styrke din krop, så du bliver som en frodig have, som et kildevæld, hvis vand ikke svigter. Esajas 58,11

 

6. Herrens barmhjertighed mod dem, der frygter ham, varer i slægt efter slægt. Luk 1,50

 

7. Tro er fast tillid til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke ses. Hebr 11,1

 

8. Kun hos Gud finder min sjæl ro, for mit håb kommer fra ham. Salme 62,6

 

9. Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Rom 10,13

 

10. Salige er de, som hører Guds ord og bevarer det. Luk 11,28

 

11.Jesus siger: Den, der tror på mig, fra hans indre skal der rinde strømme af levende vand. Joh 7,38

 

12. Jesus siger: Himmel og jord skal forgå, men mine ord skal aldrig forgå. Luk 21,33

 

13. Alt virker sammen til gode for dem, der elsker Gud. Rom 8,28

 

14. Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. Gal 6,2

 

15. Jesus siger: Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Johs 6,37

 

16. Søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Matt 6,33

 

17. Jesus siger: Se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Matt 28,20

18. Tag imod hinanden, ligesom Kristus har taget imod jer til Guds ære. Rom 15,7

 

19. Sådan siger Herren: Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig, jeg kalder dig ved navn, du er min. Es 43,1

 

20. Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid. Hebr 13,8

 

21. Herren er god mod den, der håber på ham, mod det menneske, der søger ham. Kl 3,25

 

22. Gud er vor tilflugt og styrke, altid at finde som hjælp i trængsler. Sl 46,2

 

23. Paulus siger: I Gud lever vi, ånder vi og er vi. ApG 17,28

 

24. Frygt findes ikke i kærligheden, men den fuldendte kærlighed fordriver frygten. 1 Joh 4,17-18

 

25. Overgiv din vej til Herren, stol på ham, så griber han ind. Salme 37,5

 

26. Vær ordet gørere, ikke blot dets hørere. Jakob 1,22

 

27. Herrens troskab er ikke hørt op, hans barmhjertighed er ikke forbi, den er ny hver morgen; hans trofasthed er stor. Kl 3,22-23

 

28. Guds ord er en lygte for min fod, et lys på min sti. Salme 119,105

 

29. Jesus siger: Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer megen frugt; for skilt fra mig kan I slet intet gøre. Joh 15,5

30. Jesus siger: Jeg er vejen og sandheden og livet; ingen kommer til Faderen uden ved mig. Joh 14,6

 

31. Jesus siger: Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Joh 8,12

 

32. Herrens troskab varer fra evighed til evighed mod dem, der frygter ham.

Sl 103,17

 

33. Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. Matt 7,7

 

34. At være Gud nær er min lykke. Salme 73,28a

 

35. Vær glade i håbet, udholdende i trængslen, vedholdende i bønnen. Rom 12,12

 

36. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham. Sl 103,13

 

37. Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Matt 11,28

 

38. Jeg skammer mig ikke ved evangeliet; det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror. Rom 1,16

 

39. Jesus siger: Jeg er den gode hyrde. Den gode hyrde sætter sit liv til for fårene. Joh 10,11

 

40. Se, hvor stor kærlighed Faderen har vist os, at vi kaldes Guds børn, og vi er det! 1 Joh 3,1

 

41. Hernede er Guds evige arme. 5 Mos 33,27

 

42. Jesus siger: Jeg er opstandelsen og livet; den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Joh 11,25

 

43. Lovet være Herren dag efter dag, Gud bærer os, han er vor frelse.

Salme 68,20

 

44. Sig altid Gud Fader tak for alt i vor Herre Jesu Kristi navn. Ef 5,20

 

45. Min hjælp kommer fra Herren, himlens og jordens skaber. Sl 121,2

 

46. Derpå kender vi kærligheden: at Jesus satte sit liv til for os. 1 Joh 3,16

 

47. Herren siger: "Min nåde er dig nok, for min magt udøves i magtesløshed."

2 Kor 12,9

 

48. Således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Joh 3,16

 

49. Søg Herren, når han er at finde, kald på ham, når han er nær. Es 55,6

 

50. Er Gud for os, hvem kan da være imod os? Rom 8,31

 

51. Så er der da nu ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus.

Rom 8,1

 

52. Jesus siger: Jeg er livets brød. Den, der kommer til mig, skal ikke sulte, og den, som tror på mig, skal aldrig tørste. Joh 6,35

 

53. Gud er kærlighed. 1 Joh 4,8

 

54. Paulus skriver: Glæd jer altid i Herren! Jeg siger atter: Glæd jer! Lad jeres mildhed blive kendt af alle mennesker. Herren er nær. Fil 4,4-5

 

55. Jesus siger: Saml jer skatte i himlen, hvor hverken møl eller rust fortærer... For hvor din skat er, dér vil også dit hjerte være. Matt 6,20-21

 

56. Jesus siger: Et nyt bud giver jeg jer: I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden.

Joh 13,34

 

57. I skal have det samme sind overfor hinanden, som var i Kristus Jesus.

Fil 2,5

 

58. Gud har ikke givet os en fej ånd, men en ånd med kraft og kærlighed og besindighed. 2 Tim 1,7

 

59. Når I nu har taget imod Kristus Jesus, Herren, så lev i ham, rodfæstede i ham, opbyggede i ham, grundfæstede i troen, som I har lært det, overstrømmende i tak.

Kol 2,6-7

 

60. Mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Matt 4,4

 

61. Du skal elske Herren din Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind. Og du skal elske din næste som dig selv. Matt 22,37-38

 

62. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. 1 Joh 1,5

 

63. Herrens ord er rent, det består til evig tid. Salme 19,10

 

64. Jesus siger: Som Faderen har elsket mig, har også jeg elsket jer; bliv i min kærlighed. Joh 15,9

 

65. Jesus siger: Dette er mit bud, at I skal elske hinanden, ligesom jeg har elsket jer. Joh 15,12

 

66. Herrens godhed mod os er stor, Herrens troskab varer til evig tid.

Sl 117,2

 

67. Hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Rom 10,9

 

68. Du velsigner den retfærdige, Herre, du beskytter ham med nåde som skjold. Sl 5,13

 

69. Godhed og troskab følger mig, så længe jeg lever, og jeg skal bo i Herrens hus alle mine dage. Sl 23,6a

 

70. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Åb 3,11

 

71. Så bliver da tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er kærligheden. 1 Kor 13,13