Skærtorsdagsmiddag

Traditionen tro mødes vi og spiser påskelam i kirken Skærtorsdag-aften.
Gudstjenesten starter kl. 17.00 og umiddelbart herefter spiser vi.

Det er naturligvis gratis at komme til gudstjenesten, men det koster 80,00 kr. at deltage i det efterfølgende måltid. Har man tid og lyst til at hjælpe til med de mange forberedelser til middagen, må man meget gerne kontakte én af kirkens præster.

 
 Skærtorsdag 2013