Søndag d. 18. april 2021, Kl. 11:30 til kl. 12:00

Søndagsliturgi2.søndag efter påske

1.Klokkeringning + 9 bedeslag

2.Præludium

3. Indgangsbøn

4.Salme: 330/Du, som ud af intet skabte

5.Nådeshilsen

6.Bøn

7.Læsning  Ap.G.2,36-41

8.Trosbekendelsen

9.Salme: 51/Jeg er i Herrens hænder

10.Evangelielæsning og prædiken /Joh.10,11-16

11.Salme: 168/Hyrden er én

12.Afslutningsbøn

13.Velsignelsen (korsvar)

14.Udgangsbøn

15.Postludium

Gudstjeneste - Bemærk tidspunkt!
Medvirkende
Ib Ehlers Jørgensen
Sted Mørkhøj kirke, Mørkhøjvej, Søborg